Ojämlikt Sverige

Sverige ses som arketypen för det jämlika och samförståndsorienterade landet med en stark och omfördelande välfärdsstat, en hög nivå av arbetstrygghet, låg ojämlikhet i fråga om inkomst och förmögenhet och en ryktbar högteknologisk exportsektor. En djupare titt avslöjar att inte alla i Sverige är del av den svenska framgångssagan. Tillväxt, sysselsättning och förmögenhetsskapande är begränsat till en minoritet i storstadsområdena. Framför allt har landsbygden och avindustrialiserade områden hamnat på efterkälken. Den svenska rapporten om ojämlikhet visar att landet har tydliga geografiska ojämlikheter i fråga om tillväxt, sysselsättningsmöjligheter och förmögenhetsskapande.

Kommuner under press

Ojämn tillväxt har underblåsts av höga urbaniseringsnivåer och avfolkning av landsbygden som har lett till ännu mer förbittring genom landets demografiska förändring. Stagnerande arbetslöshet har ökat regionala ojämlikheter och ökat pressen på kommuner att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet för sina invånare. Detta kräver politiska reformer på nationell och europeisk nivå. Det behövs en ny strategi för regional utveckling.


I samarbete med


Kontaktpersoner

Philipp Fink, Director Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic Countries Office

philipp.fink(at)fes.de, tel. +46 8 454 65 91

David Rinaldi, Director of Policy Studies
Foundation for European Progressive Studies

david.rinaldi(at)feps-europe.eu , tel. +32 (0)2 234 69 00


Klicka på kartan för att utforska den

Utforska kartan weiter

nach oben