Eriarvoisuuksien Suomi

Suomi on kehittynyt yhdeksi maailman vauraimmista ja avokätisimmistä valtioista. Tuloerot ovat pienet ja sosiaalinen liikkuvuus suurta. Tarkempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että kaikki Suomessa eivät ole päässeet osallisiksi menestyksestä. Kasvu ja vauraus keskittyvät, kun taas pääasiassa maaseutumaiset alueet taantuvat. Eriarvoisuuksien Suomi -raportti osoittaa, että maassa on alueellisia epätasa-arvoisuuksia kasvun, työllisyysmahdollisuuksien ja vaurauden luomisen suhteen.

Kunnat ahdingossa

Epätasaiseen kasvuun liittyy voimakas kaupungistuminen ja maaseudun väestön väheneminen. Väestörakenteen muutos ja sitkeä työttömyysaste ovat lisänneet alueellisia epätasa-arvoisuuksia ja luoneet kunnille kasvavia haasteita laadukkaiden palveluiden tarjoamisessa. Tilanne edellyttää uudistamista, eikä pelkästään kansallisella vaan myös EU-tasolla. Tarvitsemme uuden näkökulman aluekehitykseen.


Yhteistyökumppanit


Yhteyshenkilöt

Maija Mattila, hankevastaava, Kalevi Sorsa -säätiö
 

maija.mattila(at)sorsafoundation.fi, p. +358 50 575 1338

Philipp Fink, Director Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic Countries Office

philipp.fink(at)fes.de, tel. +46 8 454 65 91

David Rinaldi, Director of Policy Studies
Foundation for European Progressive Studies

david.rinaldi(at)feps-europe.eu , tel. +32 (0)2 234 69 00


Tutustu karttaan klikkaamalla sitä

Tutustu karttaan weiter

nach oben