Büro China (Peking)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Büro China (Peking)

Building 5, Entrance 1
Office 5-1-121
Xin Dong Lu 1/Chao Yang Qu
100600 Peking

+86 10 65324-368
+86 10 65324-822

Büro China (Beijing)
zur Website

nach oben